Odluka o upisu djece u pedagošku 2021/2022 godinu

Klasa: 601-05/21-01/4
DJEČJI VRTIĆ „MALI PRINC“ BOL
Ur. broj: 2104/22-21-02/3
Bol, 30. lipnja 2021. godine

Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Mali princ“ Bol, na temelju članka 46. Statuta Dječjeg vrtića Mali princ“ Bol („Službeni glasnik“ Općine Bol br. 7/2014), te na temelju Odluke o načinu ostvarivanju prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić „Mali princ“ Bol („Službeni glasnik“ Općine Bol br. 6/2009),  na 4 /2021. sjednici održanoj 30. lipnja 2021. godine, donosi:

ODLUKU
O UPISU DJECE U PEDAGOŠKU 2021/2022 GODINU


Članak 1:

Ovom Odlukom, na temelju raspisanog Javnog poziva za upis djece u redovne programe Dječjeg vrtića „Mali princ“ Bol, radi popunjavanja mjesta koja su se oslobodila za pedagošku godinu 2021/2022, a na temelju odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Mali princ“ Bol, od 30. lipnja 2021. godine, vrši se upis djece u pedagošku godinu 2021/2022. Upis se vrši na temelju predloženih lista za upis djece od strane Komisije za upis djece. Na temelju predloženih liste utvrđuje se lista djece koja su upisna u pedagošku godinu 2021/2022.

Članak 2.

Utvrđuje se lista za upis djece po programima Dječji vrtić „Mali princ“ Bol kako slijedi:


1.          POPIS UPISANE DJECE

UPISANA DJECA U VRSTU PROGRAMA: JASLICE 10-satni program za djecu od 1 do 3 godine:

Redni br.ŠifraBodovi
1.LUKA ETEROVIĆ rođ.12. 08. 2019.6
2.DOMINIK RADOSLAVIĆ rođ. 14. 08. 2019.6
3.LINA RADOSTIĆ rođ. 24. 01. 2020. 8
4.NERA VRSALOVIĆ 27. 06. 2020.Izravan upis
5.LUKA KRALJEVIĆ rođ. 27. 07. 2020.6
6.DOMINA KOLJATIĆ 17. 11. 2020.4
7.IVAN MARINKOVIĆ rođ. 23. 12. 2020.8
8.MATEO ŽULJEVIĆ 23. 03. 2021.4

UPISANA DJECA U VRSTU PROGRAMA: VRTIĆKI CJELODNEVNI 9 – satni program za djecu u dobi od 3 do 7 godina:

Redni br.ŠifraBodovi
1.GABRIELA LOZIĆ Rođ. 24. 07. 2015.IZRAVAN UPIS
2.ANDREJ MARJANOVIĆ Rođ. 22.11.2017.IZRAVAN UPIS
3.NIKA ŠESNIĆ Rođ. 28. 09. 2018.9

Članak 3.

Podnositelji zahtjeva nezadovoljni Odlukom o upisu imaju pravo u roku od 15 dana od dana objave iste izjaviti žalbu Upravnom vijeću.

Upravno vijeće rješava o žalbama u roku od 15 dana od isteka roka za žalbu odlukom koja je konačna.

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči i Internet stanici Dječjeg vrtića

Predsjednica Upravnog vijeća:

Svjetlana Baković

________________________

Ova Odluka je objavljena na oglasnim pločama i Internet stanici vrtića dana 01. 07. 2021. godine.

Ravnateljica:

Frančeska Tomaš ________________________

Rezultati upisa djece