Sigurnosno-zaštitni program

Sigurnosno-zaštitni preventivni program dječjeg vrtića “Mali princ” Bol je usvojen od Upravnog vijeća dječjeg vrtića 2020. godine.

Sigurnosno-zaštitni preventivni program