Pristup informacijama

Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređeno je i ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15). Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Dječji vrtić “Mali princ” Bol javnost informira putem službene web stranice dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje na sljedeće moguće načine:
– putem telefona na broj: +385 (0) 21 635 357;
– putem faksa na broj: +385 (0) 21 635 357;
– elektroničkom poštom službeniku za informiranje: info@maliprinc.com.hr,
– na obrascu Zahtjev za pristup informacijama;
– poštom na adresu: Dječji vrtić “Mali princ” Bol, Uz pjacu 17, 21420 Bol, Hrvatska na obrascu Zahtjev za pristup informacijama;
– osobno na adresu: Dječji vrtić “Mali princ” Bol, Uz pjacu 17, 21420 Bol, Hrvatska, od ponedjeljka do petka od 07:00 do 15:00h.

Zahtjev za pristup informacijama

Odluka o imenovanju Službenika za informiranje 

Godišnje izvješće za 2020. godinu

Godišnje izvješće za 2021. godinu

Accessibility