Sjednica Upravnog vijeća 2/2021

DJEČJI VRTIĆ „MALI PRINC“
KLASA: 601-05/21-01/2
URBROJ: 2104/22-21-02/1

Bol, 22. ožujka 2021. godine

POZIV

Temeljem članka 41. Statuta Dječjeg vrtića „Mali princ“ Bol, sazivam 2/2021 sjednicu Upravnog vijeća.

Sjednica će se održati u prostorijama Dječjeg vrtića „Mali princ“ Bol, na adresi Uz pjacu 17, u utorak dana 30. ožujka 2021. godine u 14:00 sati.

DNEVNI RED:

  1. Verifikacija zapisnika sa 1/2021 sjednice Upravnog vijeća.
  2. Rasprava i donošenje odluke o prijavama na natječaj za radno mjesto odgojitelj (puno određeno radno vrijeme).
  3. Razno.

S poštovanjem,

Predsjednica Upravnog vijeća:
Svjetlana Baković

——————————————————————–

ZAKLJUČCI SA 2. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

Dječjeg vrtića „Mali princ“, održane 30. ožujka 2021. godine (utorak) s početkom u 14:00 sati u prostorijama Dječjeg vrtića „Mali princ“ Bol.

Dnevni red:

  1. Verifikacija zapisnika sa 1/2021 sjednice Upravnog vijeća.
  2. Rasprava i donošenje odluke o prijavama na natječaj za radno mjesto odgojitelj (puno-određeno radno vrijeme).
  3. Razno.

 Ad.1. Zapisnik sa 1/2021 sjednice Upravnog vijeća jednoglasno je prihvaćen.

Ad.2. Ravnateljica je upoznala ostale članove Upravnog vijeća da smo zaprimili samo jednu zamolbu na objavljeni natječaj. Pristigla je zamolba nestručne zamjene, učiteljice razredne nastave. Članovi Upravnog vijeća su jednoglasno donijeli odluku o primitku na posao te osobe na rok od 5 mjeseci.

Ad.3. Na prošloj sjednici Upravnog vijeća zaposlenica Dječjeg vrtića „Mali princ“ je zatražila upis svoje dvoje djece u vrtić i to u vrtićke skupine. Na odgojiteljskom vijeću koje je prethodilo Upravnom vijeću odgojiteljice su podržale tu odluku, u slučaju da ona i dalje ostane naša zaposlenica. Upravno vijeće je donijelo odluku o izvanrednom upisu dvoje djece u pedagoškoj godini 2020/2021, uz uvjet da se djecu također prijavi na predstojeći redovan upis za pedagošku godinu 2021/2022.

Članovi Upravnog vijeća su donijeli odluku o raspisivanju javnog oglasa za upis u pedagošku godinu 2021/2022.

UPRAVNO VIJEĆE DJEČJEG VRTIĆA „MALI PRINC“.